SEND A REQUEST
button_phone

IoT Solutions

От автоматизацията на дома до индустриалните устройства, нашата цел е да разработим сигурни и мощни решения за свързване на интернет, устройства, сензори, облак и хора.

UI/UX for Embedded

Проектиране и изграждане на интуитивни и функционални интерфейси, базирани на Angular и React, за различни устройства, напр. павилиони, носене, портали и смартфони.

IoT Apps and Cloud Integration

Осигуряване на дизайн на архитектурата на интернет на нещата, както и на ефективни стратегии за комуникация, съобщения и управление на данни. Интеграция с платформи в облака, като Azure IoT Hub и AWS IoT платформи .

Автоматизация

Специализирана в модернизацията и интегрирането на наследени системи, като напр. SCADA и осигуряване на автоматизация на процесите и операциите от дома до индустриалната употреба.

Connection and Networking

Ефективни комуникационни стратегии за оперативна съвместимост, като се използват различни протоколи като SNMP, TCP / IP, Modbus и други.

ТЕХНОЛОГИИ

Технологичната компетентност на GENAPORT / STUDIO излиза далеч отвъд това, което обикновено се очаква от "интернет на нещата". Нашите дългогодишни технологични компетенции са съсредоточени около:

AWS IoT
Azure IoT Hub
Node.js
Android Things
Linux
RaspberryPi