SEND A REQUEST
button_phone

BACKEND DEVELOPMENT

GENAPORT / STUDIO предлага набор от услуги, които обхващат разработването на потребителски слоеве на бекенда, оптимизиране на съществуващи бекенд системи и миграция в облак, което им дава възможност за разширяване и изпълнение.

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

Развитие на бекенда

Ние доставяме персонализирани backend за по-прости и по-сложни уеб приложения и системи, които съхраняват, управляват и обработват данни, подавани от хетерогенни източници, което ви позволява лесно да се разширявате, когато се хостват на компютърни услуги в облак.

Рефакториране на бекенда

Нашите инженери обновяват съществуващите вътрешни сървъри, без да се намесват в компонентите на приложението ви, като променят системата по начин, който не променя външното поведение на кода, но подобрява вътрешната структура и, следователно, производителността.

Миграция към облак

GENAPORT / STUDIO помага за мигрирането на бекенд системите в частни, обществени и хибридни облаци, предлагайки широка гама от услуги за изчислителни облаци, позволяващи предоставянето на изчислителна мощност, съхранение и достъп до пакет от еластични услуги, тъй като вашият бизнес се нуждае от тях.

ИСКАТЕ ЛИ ВАШИЯТ БИЗНЕС ДА Е ЛИДЕР ОНЛАЙН?


Абсолютно!