SEND A REQUEST
button_phone

Услуги

Специализирани услуги за прогрес на бизнеса. От широк обхват. По всяко време. Попитай.

Перфектното съчетание на процесите, гъвкави модели на работа, ефективно управление на проекти, широк кръг от технологии и проучвания позволяват на GENAPORT / STUDIO да контролира целия цикъл на разработване на софтуерни приложения.

Requirements Engineering

Ние "превеждаме" сегментарни и неоформени идеи в добре структурирана и категоризирана функционална и техническа документация.

Prototyping & UXD

GENAPORT / STUDIO предлага дългогодишен опит в дизайна за постепенно производство на зашеметяващи преживявания от сурови скици до работещи прототипи.

Application Development

Независимо дали става дума за новаторска идея или конкретна бизнес цел, GENAPORT / STUDIO е готова да приеме всяко предизвикателство за разработване на приложения.

Application Integration

Ние полагаме всички усилия за интеграция на всички нива, от включването на новия ви софтуер в ИТ инфраструктурата до междусистемния обмен на данни и интеграцията с външни услуги.

Application Security

Нашият холистичен подход към сигурността на приложенията зависи от мрежата, достъпа и защитата на данните в целия SDLC. Ние изграждаме цялостни стратегии за сигурност в съответствие с водещите стандарти за сигурност в индустрията.

QA and Testing

GENAPORT / STUDIO предлага независими услуги за осигуряване на качество и тестване в множество индустрии и домейни, като гарантира, че вашият софтуер отговаря на изискванията за използваемост, функционалност, сигурност, производителност и съвместимост и индустриални стандарти.

Maintenance and Support

Първокласните корективни, превантивни и усъвършенствани услуги по поддръжката обхващат обработката на инциденти, възстановяването на системата, конфигурирането и подобряването и усъвършенстването на документацията.

Dedicated Development Teams

За дългосрочно стратегическо партньорство GENAPORT / STUDIO предлага изключително гъвкави специализирани екипи за развитие, посветени изключително на вашия проект.