SEND A REQUEST
button_phone

Практики

Всички тестове за оценка на сигурността се извършват под контролирани условия и с гарантирано унищожаване на информация след финализиране на тестовете. Крайният продукт (докладът) се съхранява в клиентския профил от където може да бъде прегледан и свален. При желание, от страна на клиента, докладът, съдържащ цялостна информация за откритите уязвимости, може да бъде изтрит от нашата система.

Всички тестове за оценка на сигурността се извършват под контролирани условия и с гарантирано унищожаване на информация след финализиране на тестовете. Крайният продукт (докладът) се съхранява в клиентския профил от където може да бъде прегледан и свален. При желание, от страна на клиента, докладът, съдържащ цялостна информация за откритите уязвимости, може да бъде изтрит от нашата система. 

Преди стартиране на тестовете, по дадена услуга, GENAPORT декларира, че всяка получена информация от другата страна по договора ще третира като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, и няма да съобщава тази информация на никаква трета страна и ще вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея. Преди да се пристъпи към извършване на услугата, се подписва споразумение за спазване на конфиденциалност с цел предотвратяване изтичането на информация.

ИСКАТЕ ЛИ ВАШИЯТ БИЗНЕС ДА Е ЛИДЕР ОНЛАЙН?


Абсолютно!